FANDOM


Zwyrth - martwy osobnik powracający z Zanikhu do świata żywych. Są odradzani dzięki Pani Kronik. Rodzą się jako nowe istoty i nie pamiętają dawnego życia. Zwyrthy darzone są przez inne wampiry wielkim szacunkiem i podziwem za bolesne doświadczenia.

Pierwszym zwyrthem w serii Bractwo Czarnego Sztyletu był Hardhy, który odrodził się jako John Matthew.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.