FANDOM


Zwyrth - martwy osobnik powracający z Zanikhu do świata żywych. Są odradzani dzięki Pani Kronik. Rodzą się jako nowe istoty i nie pamiętają dawnego życia. Zwyrthy darzone są przez inne wampiry wielkim szacunkiem i podziwem za bolesne doświadczenia.

Pierwszym zwyrthem w serii Bractwo Czarnego Sztyletu był Hardhy, który odrodził się jako John Matthew.